شركت احداث شهرکهاي دامپروري دام شهر (شرکت جهاد سبز كنوني) در تاريخ  1375/03/05 تحت شماره 121832 در اداره ثبت شركت‌هاي تهران به ثبت رسيده و طي روزنامه رسمي شماره 14932 مورخ 1375/03/22 آگهي گرديده است.

Curl error: Couldn't resolve host 'pipes.yahoo.com'
نرخ ارز
Error : can not read pipe . no data fetched!
عنوان قیمت
مهندس محمد رنگرز جدی
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد رنگرز جدی
سمت : عضو هیئت مدیره

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )